Wedstrijdreglement "CEWE Photo Challenge – Made in Belgium "

Artikel 1 : Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door CEWE Belgium N.V., Generaal De Wittelaan 9/9 in 2800 Mechelen, hierna genoemd « Organisator ».

Artikel 2 : Deelnemers aan de wedstrijd

Elke natuurlijke persoon, wonende in België, kan meedoen met de wedstrijd, als aan de deelnemingsvoorwaarden, zoals hieronder beschreven (artikel 5), is voldaan.

Volgende personen mogen niet deelnemen aan de wedstrijd :

Medewerkers van CEWE en hun verwanten (personen gedomicilieerd op hetzelfde adres als de medewerker)

Juryleden

Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op verzoek van de organisatoren, voor te leggen.

De meegedeelde persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in het adressenbestand van de « Organisator » om de deelnemers op de hoogte te houden van de activiteiten van haar promoties.

Artikel 3 : duur van de wedstrijd

De wedstrijd zal aanvangen op maandag 22 juli 2019 om 00u00 en neemt een einde op zondag 29 september 2019 om 23u59.

Artikel 4 : reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaard de deelnemer expliciet de voorwaarden opgenomen in dit reglement, als de beslissingen van de « Organisator ». De « Organisator » behoudt zich het recht om de wedstrijd te annuleren, en de actie, de inhoud van het reglement of het verloop van de wedstrijd te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen buiten de wil van de « Organisator » dit rechtvaardigen. Het reglement zal ter beschikking gesteld worden op de wedstrijdwebsite. Onder geen enkel beding kan de « Organisator » aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen.

Artikel 5 : Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaten kunnen enkel aan de fotowedstrijd deelnemen via de wedstrijdwebsite en andere hieraan gelinkte sites.

Elke deelnemer kan meerdere foto's per week inzenden maar over de gehele wedstrijdperiode maximaal 10 stuks. Voorwaarde is wel dat de foto's genomen zijn in België of Belgisch grondgebied.De foto’s die ingezonden worden, mogen maximum 5 MB per afbeelding bedragen en moeten JPEG-formaat hebben.

De foto’s mogen genomen zijn voor de bekendmaking van dit reglement. Ze mogen niet indruisen tegen de openbare orde, de goede zeden of de belangen van de « Organisator ». De « Organisator » behoudt zich het recht, om foto’s die niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden, uit te sluiten.

Door deel te nemen, verklaart de deelnemer dat hij de maker is van de foto en er alle rechten op bezit. Indien er een persoon of personen op de foto afgebeeld staan, verklaart de deelnemer door deelname dat hij/zij de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren. De deelnemer vrijwaart de « Organisator » van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover.

Artikel 6 : de jury

De jury, bestaande uit, Baudouin Verschueren (Managing Director bij CEWE Benelux), Erik Derycke (Journalist en fotograaf bij o.a. Focus magazine) François Walschaerts (persfotograaf), René Delbar (bestuurslid bij Belgiumdigital vzw en medewerker aan het fotomagazine Shoot) en Marius Van Pijpen (workshoptrainer bij CEWE Benelux), kiest volledig autonoom 10 winnaars uit de 150 genomineerde foto’s. De 150 genomineerde foto’s worden gekozen door CEWE. De nominering vindt plaats naar foto en niet naar gekozen categorie. Er worden geen categorieprijzen toegekend en uitgekeerd.
De jury kiest de foto's op basis van door hen geformuleerde criteria (namelijk de kwaliteit van de foto, de originaliteit, etc).

Artikel 7 : aantal winnaars en prijzen

De prijzen worden toegekend na beraadslaging van de jury. Er wordt maximaal 1 prijs toegekend per persoon en adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

Alle 10 winnaars worden bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking (meer info volgt). De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ze zijn in geen geval ruilbaar tegen speciën of eender welk ander product, dienst of voordeel.

1e prijs: 5 daagse reis naar het Noorderlicht in TromsØ, Noorwegen

inclusief verblijf: (5 dagen/4 overnachtingen met ontbijt) vlucht en noorderlichtsafarie
Vertrek te bespreken met CEWE  op basis van beschikbaarheid.

CEWE waardebon voor een gallerijprint, groot formaat

Belangrijk te weten: Het noorderlicht is een natuurfenomeen en is niet te voorspellen. CEWE en de reisorganisatie kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet zien van het noorderlicht tijdens deze reis.

 

2e prijs : Dompel je onder in de gouden gloed van Boedapest

Inbegrepen :

 • Citytrip naar Boedapest voor 2 personen inclusief verblijf van 2 nachten in het 4* Atrium Fashion Hotel op basis van kamer en ontbijt
 • vluchten heen en terug op Boedapest.
 • CEWE waardebon voor een gallerijprint, midden formaat  

Niet inbegrepen :

 • niet-vermelde maaltijden
 • verzekeringen
 • entreegelden
 • transfers

Voorwaarden :

 • De waardebon moet ten laatste 30 juni 2020 ingewisseld worden voor een reis met vertrek ten laatste op 31 december 2020.
 • De vermelde reis moet normaal gezien aan het bedrag van de waardebon geboekt kunnen worden, maar prijzen van vliegtuigtickets en hotelkamers schommelen naargelang de beschikbaarheid. Het is dus mogelijk dat de vermelde reis volzet is op het moment van boeking, of duurder blijkt te zijn in de periode waarin jij wil boeken (hoe vroeger je boekt voor de afreisdatum, hoe interessanter de tarieven). In dat geval heb je de keuze om zelf bij te betalen, of iets anders te kiezen aan het bedrag van de waardebon.
 • Je hoeft je niet te houden aan de reis die op de waardebon staat. Je mag voor het vermelde bedrag kiezen uit het volledige aanbod van de Selectair reisagent waarbij je de bon inwisselt.
 • De waardebon moet in zijn geheel worden opgebruikt. Uitbetalen in cash is niet mogelijk.

 

3de prijs: Beleef het levendige en kunstzinnige Rotterdam

 Inbegrepen :

 • 2 overnachtingen voor 2 personen met ontbijt in het 5* Hilton Rotterdam (kamertype deluxe)
 • treinreis vanuit België.
 • CEWE waardebon voor een gallerijprint, midden formaat  

Niet inbegrepen :

 • niet-vermelde maaltijden
 • entreegelden
 • verzekeringen
 • Ter plaatse te betalen toeristenbelasting (11€/kamer/nacht)

Voorwaarden :

 • De waardebon moet ten laatste 30 juni 2020 ingewisseld worden voor een reis met vertrek ten laatste op 31 december 2020.
 • De vermelde reis moet normaal gezien aan het bedrag van de waardebon geboekt kunnen worden, maar prijzen schommelen naargelang de beschikbaarheid. Het is dus mogelijk dat de vermelde reis volzet is op het moment van boeking, of duurder blijkt te zijn in de periode waarin jij wil boeken. In dat geval heb je de keuze om zelf bij te betalen, of iets anders te kiezen aan het bedrag van de waardebon.
 • Je hoeft je niet te houden aan de reis die op de waardebon staat. Je mag voor het vermelde bedrag kiezen uit het volledige aanbod van de Selectair reisagent waarbij je de bon inwisselt.
 • De waardebon moet in zijn geheel worden opgebruikt. Uitbetalen in cash is niet mogelijk.

 

4de prijs : waardebon van 500€ voor fotoapparatuur

Deze waardebon is geldig t/m 31/12/2020.

5de prijs : waardebon van 400€ voor fotoapparatuur

Deze waardebon is geldig t/m 31/12/2020.

6de prijs : waardebon van 300€ voor fotoapparatuur

Deze waardebon is geldig t/m 31/12/2020.

7de prijs : CEWE waardebon t.w.v 250€

Deze waardebon is geldig t/m 31/12/2020, op onze hele CEWE assortiment.

8ste prijs : CEWE waardebon t.w.v 200€

Deze waardebon is geldig t/m 31/12/2020, op onze hele CEWE assortiment.

9de prijs : CEWE waardebon t.w.v 150€

Deze waardebon is geldig t/m 31/12/2020, op onze hele CEWE assortiment.

10de prijs : CEWE waardebon t.w.v 100€

Deze waardebon is geldig t/m 31/12/2020, op onze hele CEWE assortiment.

Artikel 8 : Aankondiging van de winnaars

De namen en woonplaatsen van de winnaars worden bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking (meer info volgt) en worden daarna gepubliceerd op www.cewe.be en op de Facebookpagina van de « Organisator ». Winnaars die niet aanwezig zijn op de prijsuitreiking zullen persoonlijk verwittigd worden per e-mail binnen 4 weken na de prijsuitreiking.

Artikel 9 : intellectuele eigendommen

De deelnemers verklaren en garanderen de « Organisator » over de volledige intellectuele eigendommen –en auteursrechten te beschikken van de ingezonden foto’s en er tevens de enige auteur van te zijn. De deelnemers vrijwaren de « Organisator » tegen elk verhaal van welke aard ook in verband met de exploitatie, het reproduceren en gebruik van de foto’s die zij indienen bij de jury. Deelnemers verklaren dat indien een persoon of personen op de foto afgebeeld staan, dat ze de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren.

Artikel 10 : overdracht van intellectuele eigendomsrechten

De deelnemers dragen - voor de duur van de wettelijke bescherming – hun auteursrechten op de foto’s, ingediend bij de jury, over aan de « Organisator » en verlenen de « Organisator » bijgevolg de toestemming om ze op alle mogelijke manieren te gebruiken en in het bijzonder ze ten toon te stellen voor artistieke of commerciële doeleinden, ze te reproduceren, via gelijk welk medium, promotioneel of publicitair, ze op te nemen in haar gegevensbank, haar historische archieven, op internetsites, in promotionele of publicitaire audiovisuele programma’s, zonder dat deze opsomming limitatief is.

De deelnemers verlenen de « Organisator » ook de toestemming om hun foto’s aan te wenden met of zonder vermelding van hun naam met dien verstande dat de « Organisator » er op haar beurt van afziet een andere auteursnaam te vermelden.

Deze overdracht van rechten is derhalve overeengekomen voor alle exploitatievormen, in ruil voor de kans die de deelnemers aan de wedstrijd geboden wordt om geselecteerd te worden en van de voorziene voordelen en prijzen te kunnen genieten. De overdracht geldt voor alle ingezonden foto’s, met inbegrip van deze die niet zullen geselecteerd worden.

Niettegenstaande de aldus overeengekomen overdracht, is de « Organisator » er niet toe gehouden in ingediende foto’s ook daadwerkelijk aan te wenden.

Artikel 11 : verantwoordelijkheid

In geen enkel geval kan de « Organisator » aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten, indirecte of directe schade die zich kunnen voordoen, n.a.v. de deelname aan deze wedstrijd en de uitreiking van de prijzen.

In de mate dat de vaststelling en de genomineerden en winnaars zich uitsluitend baseert op een geautomatiseerd informaticaproces, zijn de deelnemers er zich van bewust en accepteren ze dat de « Organisator » niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het falen van de netwerken, verliezen, vertragingen of technische storingen op het Internet of bij technische dienstverleners die betrokken zijn bij de overdracht van formulieren en website hosting. Als de wedstrijd moet worden uitgesteld, geannuleerd, geschorst, in zijn geheel of gedeeltelijk, om redenen die buiten de wil van de « Organisator » ligt, kan de « Organisator » hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 12 : bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens met betrekking tot de deelnemers en de gefotografeerde personen die een schriftelijk akkoord verleenden, worden verzameld teneinde de identificatie van de deelnemers aan de wedstrijd mogelijk te maken en de naleving van de auteursrechten en het recht op afbeelding te verzekeren in geval van gebruik van de foto’s, voor zover de toestemming van de titularis van deze rechten vereist is.

Conform de bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens, heeft elke deelnemer het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor direct marketing activiteiten. Zij hebben tevens kosteloze toegang tot deze gegevens om er eventueel schriftelijk de verbetering van aan te vragen via de « Organisator ».

Artikel 13 : communicatie

Een uitzondering van de communicatie geadresseerd aan de winnaars, wordt er geen correspondentie gevoerd tussen de « organisator » en de deelnemers, noch telefonisch, noch schriftelijk, met betrekking tot het reglement en de modaliteiten van de wedstrijd (met inbegrip van vragen van deelnemers over de interpretatie van het wedstrijdthema).

Mechelen, juli 2019.

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description